CREAMOS

INFORMÁDEVOS

sobre o tema:

GRAVAMOS

QUE PRECISAMOS?

Planificade e adaptade as vosas necesidades aos recursos que teñades.

Dámosvos algunhas pistas para que non caiades en enfoques inadecuados:

Nun minuto podedes sensibilizar, interesar, mobilizar...

pero tamén aburrir, tédeo presente á hora de escribir o guión.

Se queredes que a vosa mensaxe chegue,

NON ESQUEZADES O CORAZÓN,

BUSCADE EMOCIONAR OS DEMAIS.

En Manos Unidas

DEFENDEMOS A XUSTIZA

non damos esmolas

As persoas empobrecidas

TAMÉN PODEN SER RICAS

en iniciativa, valentía, ideas...

non as reflictas coma se non fose así

Lembra que

dun sistema inxusto e que podemos

involucrarnos para cambialo

TODOS FORMAMOS PARTE

COMPROMETÉMONOS

ENTRADE NA WEB:

 www.clipmetrajesmanosunidas.org

REXISTRÁDEVOS E COLGADE A VOSA CLIPMETRAXE.

GRAZAS POR ACHEGAR

O VOSO PUNTO DE VISTA

PARA CAMBIAR O MUNDO

Vídeos: Canal Encuentro www.youtube.com/user/encuentro

LE

INVESTIGA

REFLEXIONA

PREGUNTA

PENSADE

Dádelle voltas á cabeza, cambiade de puntos de vista e anotade todas as ideas que se vos ocorran.

Pensade que mensaxe

queredes transmitir e

ideas clave

RESUMÍDEA

EN 2 ou 3

NON ROMPADES OS CASCOS:

As ideas máis sinxelas

adoitan ser as mellores

ESCRIBIDE UN GUIÓN:

SODES UN EQUIPO

AXUDA · BO HUMOR · RESPONSABILIDADE

COMPROBAMOS

Que as ideas clave queden reflectidas na nosa clipmetraxe.

O TEU PUNTO DE VISTA PODE CAMBIAR O MUNDO