Dereitos Humanos, medio ambiente e dignidade humana

 

O dereito á saúde


A Constitución da OMS (organización Mundial da Saúde) establece que o goce do grao máximo de saúde que se poida lograr é un dos dereitos fundamentais de todo ser humano.

Con todo, millóns de persoas en todo o mundo non poden accederá adecuados servizos sanitarios.

O dereito á saúde non debe entenderse unicamente como o dereito para estar san, significa que os gobernos deben crear as condicións que permitan a todas as persoas vivir o máis saudablemente posible. Estas condicións non só abarcan a dispoñibilidade garantida de servizos de saúde e a atención oportuna, senón tamén os factores determinantes da saúde, como o acceso á auga potable e a saneamentos adecuados e a subministración suficiente de alimentos sans e nutritivos. Ademais, inclúen condicións de traballo saudables e seguras, vivenda adecuada, condicións sas no medio ambiente, e acceso á educación e información sobre cuestións relacionadas coa saúde.

O dereito á saúde está consagrado en tratados internacionais e rexionais de dereitos humanos e nas constitucións de países de todo o mundo. Do mesmo xeito que todos os dereitos humanos, o dereito á saúde impón aos Estados tres tipos de obrigacións:

  • Respectar. Significa simplemente non interferir no gozo do dereito á saúde (“non prexudicar”).
  • Protexer. Adoptando medidas para impedir que terceiros (actores non estatais) interfiran no gozo do dereito á saúde.
  • Cumprir. Poñendo en práctica medidas positivas para dar plena efectividade ao dereito á saúde (por exemplo, adoptando leis, políticas ou medidas orzamentarias apropiadas).

 

Destacados
Acceso usuarios
E-mail:
Contraseña:
Page generation time: 0,1093677 seconds
Query time: 0,0155843 seconds
GC Memory: 19904 KB
Viewstate Size: 10 KB